Política de privacitat

Juvé y Camps S.A. (d’ara endavant, J&C) està plenament compromesa amb el compliment de la normativa i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment.

L’objectiu d’aquesta política és explicar-vos com J&C tractarà les vostres dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que a aquest efecte poden disposar-se al Lloc Web. Les vostres dades personals seran tractades per J&C de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que heu consentit, tal com s’explica a continuació en aquesta política.

Qui és el responsable de les seves dades personals?

Responsable del tractament: Juvé y Camps S.A.

NIF: A08186025

Adreça: Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, amb la referència “Dades personals J&C Prime Brands”

Contacte: lopd@juveycamps.com

Legitimació del tractament

La base de legitimació del tractament de les vostres dades és la següent:

Consentiment de l’interessat Si ens atorgueu el vostre consentiment, durem a terme els tractaments relacionats amb l’abast del consentiment i amb les finalitats informades.

L’interessat podrà revocar el consentiment en qualsevol moment.

Execució d’un contracte La llei ens permet tractar les vostres dades en el cas que això sigui necessari per a l’execució d’un contracte (mercantil, laboral, administratiu) en què l’interessat sigui part o per a l’aplicació de mesures precontractuals, per tal de subministrar-li els nostres productes i serveis i per complir les obligacions establertes en aquest contracte.
Obligació legal És possible que algun tractament com la facturació, els processos comptables, la declaració d’impostos o la prevenció del blanqueig de capitals, per exemple, haguem de fer-ho perquè la llei ens hi obliga.
Interès legítim És possible que realitzem tractaments quan sigui necessari per a la satisfacció d’“interessos legítims” que tinguem com a Responsable de tractament o que persegueixi un tercer.
Interès públic o en exercici de Poders Públics També és possible que hàgim de realitzar un tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics que ens hagin estat conferits.

Dades objecte de tractament

Tractarem les dades que ens hagi facilitat a través de qualsevol dels formularis del Lloc Web o, si escau, a través d’altres mitjans de contacte, com ara correu electrònic, correu postal, trucada o missatgeria instantània.

També tractarem les dades que ens faciliteu quan visiteu alguna de les nostres instal·lacions i aquestes siguin necessàries per dur a terme alguna de les finalitats previstes a l’apartat que a continuació s’estableix.

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades?

J&C recull les vostres dades personals per poder gestionar les vostres sol·licituds i oferir-vos els serveis i productes en què pugueu estar interessats. En funció dels diferents formularis, serveis, continguts als quals s’accedeixi o tractaments que es realitzin, podrem tractar les seves dades amb les finalitats següents:

Contacte Atendre les sol·licituds, consultes o contactar amb l’interessat

Base de legitimació: interès legítim

Accés i registre Gestionar l’accés i el registre al compte del Lloc Web.

Base de legitimació: consentiment

Gestió de la contractació Gestionar la compra a través de la nostra botiga.

Base de legitimació: execució d’un contracte

Comunicacions comercials i newsletters En el supòsit que ens hàgiu autoritzat, a través de la prestació del vostre consentiment, us enviarem comunicacions comercials i/o Newsletters.

Us informem que en qualsevol moment podreu revocar el vostre consentiment en cadascuna de les comunicacions, prement l’enllaç establert a aquest efecte, o comunicant la vostra voluntat de revocar el consentiment a qualsevol de les adreces indicades a l’apartat “Qui és el responsable de les teves dades personals?”

Base de legitimació: consentiment

Comunicacions comercials de productes similars

 

Així mateix, a no ser que s’hi oposi, us podrem enviar comunicacions comercials sobre productes i/o serveis de la nostra empresa similars als que hagués contractat prèviament. Us informem que podeu oposar-vos que us enviem aquest tipus de comunicacions prement l’enllaç establert a aquest efecte en la pròpia comunicació o exercint un dret d’oposició.

Base de legitimació: interès legítim

Canal Ètic Per a més informació sobre aquest tractament de dades, adreceu-vos a la Política de Privadesa del Canal Ètic que trobareu a la pestanya “Canal Ètic” d’aquest Lloc Web.

 

Quant de temps tractarem les vostres dades?

Les vostres dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, i en aquest moment seran eliminades.

Quins són els meus drets? Teniu dubtes sobre el tractament de les vostres dades?

Com a conseqüència del tractament de les vostres dades personals per part de J&C la legislació vigent us atorga una sèrie de drets.

En concret vostè pot exercir els drets següents:

Dret d’accés: vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè d’acord amb les finalitats que us hem informat.
Dret de rectificació: vostè tindrà dret a poder rectificar qualsevol dada que sigui inexacta o incompleta.
Dret de supressió: Vostè podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers.
Dret d’oposició: vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb les accions de màrqueting directe. Així com per motius personals, tret que la base del tractament sigui l’interès legítim.
Dret de limitació del tractament: vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en cas que impugni la seva exactitud. És a dir, es limitarà el tractament quan sigui il·lícit i vostè s’hagi oposat a la supressió de les seves dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús. Quan les dades no siguin necessàries per al tractament, però si vostè les necessiti per a la formulació o exercici o defensa de reclamacions.
Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret que sempre que sigui possible tècnicament i que estigui emparat dins dels supòsits establerts en el cas que el tractament estigui basat en el consentiment, o en un contracte subscrit amb el responsable, podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Podeu exercir qualsevol d’aquests drets de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, adreçant-vos a qualsevol de les adreces següents:

Correu electrònic lopd@juveycamps.com

Correu postal Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona

En tots dos casos, caldrà identificar el missatge amb la referència “Protecció de Dades J&C Prime Brands”

Us informem que les vostres dades personals hauran d’estar actualitzades en tot moment i que per modificar-les podreu adreçar-vos també a qualsevol de les esmentades.

Així mateix, en cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de fer una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també es podrà adreçar a les adreces.

J&C us informa que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en matèria de protecció de dades.

Com protegim les dades personals?

La informació rebuda per J&C a través del present Lloc Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, J&C declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat Internet no són inexpugnables.

Transferències internacionals

En algunes ocasions, pot ser que les dades personals es tractin fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En aquestes situacions J&C garanteix que aplicarà totes les mesures i controls per garantir i protegir el tractament de les vostres dades personals.

Les principals mesures que adopta J&C quan es realitza una transferència internacional de dades personals són, el Marc de Privadesa de Dades UE-EUA, la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, normes corporatives, vinculants i certificacions o codis de conducta aprovats per la Comissió Europea.

Comptes a Xarxes socials

Vostè podrà unir-se als grups que J&C té a diferents xarxes socials. L’usuari que es faci seguidor d’algun d’aquests grups accepta les condicions d’ús i la política de privadesa de la xarxa social corresponent.

Com posar-se en contacte amb J&C

Si teniu alguna consulta o dubte sobre el tractament de les vostres dades personals si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través:

Correu electrònic que haurà d’adreçar a l’adreça lopd@juveycamps.com amb la referència “Dades personals J&C Prime Brands”.

Correu postal dirigit Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, amb la referència “Dades personals J&C Prime Brands”.

Actualitzada el 9 de novembre de 2023