Què és i com s’utilitza el sistema ecològic de confusió sexual a la vinya?

Trends
2023 / 12 / 09
Vinyes al voltant del Celler d'Espiells de Juvé & Camps

El sistema de la confusió sexual és una alternativa ecològica al control químic de la plaga de l’arna del raïm, arna de la vinya o lobesia botrana. Aquesta tècnica no altera lequilibri biològic i té molt bona eficiència en el control daquesta papallona.

Com funciona aquest sistema basat en les feromones?

A la fase reproductiva de l’arna de la vinya, el mascle ha de trobar la femella seguint el rastre de feromones. Segons la seva intensitat, el mascle pot localitzar la posició exacta de la femella.

Mitjançant el mètode de la confusió sexual, es pretén que el mascle no trobi la femella i, per tant, no puguin procrear. El sistema allibera feromones sintètiques a la vinya per confondre el mascle.

Quins avantatges té aquest mètode de control de plagues?

El benefici més destacat de la confusió sexual és que és respectuós amb el medi ambient i no interfereixen amb la resta de la fauna. A més, no és un dispositiu que extermini els éssers vius, només en controla la reproducció.

Per què s’ha optat pel sistema de la confusió sexual a les vinyes de Juvé & Camps i Pagos de Anguix?

És el millor sistema que tenim per combatre la plaga de l’arna del raïm respectant el medi ambient. Ens permet cuidar les nostres vinyes ecològiques sense generar un impacte negatiu al nostre entorn.

És un mètode molt net i eficaç. Des del 2006 utilitzem difusors passius i la tècnica ha millorat molt fins avui. Només necessitem uns dos dispositius per hectàrea per controlar les plagues.

El sistema Puffer que utilitzem només treballa de nit, desprenent feromones únicament quan cal, per la qual cosa és molt respectuós amb el medi ambient.

Des de Juvé & Camps, optem per les tècniques més amables i respectuoses amb la natura, cuidant la vinya i el nostre entorn.