La poda de respecte, la cura de les nostres vinyes

More
2023 / 10 / 02
poda de respeto en juve camps

Sempre és un autèntic plaer percebre les aromes, sabors i tonalitats dels vins negres, blancs, rosats i caves premium de Juvé & Camps. Celebracions i degustacions que uneixen familiars i amics en trobades més que especials. Però tot gran final no es pot explicar sense un principi que estigui a l’alçada, una espurna que porti el raïm des dels terrers més singulars a la teva taula.

Juvé & Camps fidel a una tradició centenària, uneix la innovació als cicles naturals de la terra, sota principis de viticultura integrada i ecològica. I dins de la seva estratègia de cura de les vinyes, destaca la poda de respecte.

poda de respeto en juve camps

Respecte i creixement lliure de la vinya

La poda de respecte suposa una tècnica innovadora dins del sector vitivinícola, que té molta cura de la planta origen del raïm i del seu flux de saba a l’hora de fer talls al cep. Aquest mètode de poda es basa en un sistema de conducció lliure, és a dir, que permet a la vinya créixer de forma natural i tridimensional i sense cap mena de limitacions d’espai.

Una infinitat d’avantatges a través de la poda de respecte

Gràcies a l’ús d’aquesta tècnica agrícola, s’allarga de la vida del cep, es disminueix l’afectació d’arrels, tronc, braços, polzes i sarments, millora l’estat general de salut de les vinyes. Tot això redunda en una taxa més alta de sostenibilitat de les vinyes i, a més, és un sistema molt flexible i adaptable a tots els sistemes de conducció dels ceps (que donen forma a la planta i en limiten el fullatge. El seu objectiu final és que només existeixi la quantitat de fulles necessàries i precises per protegir els raïms).

poda de respeto en juve camps

La bíblia de la poda de respecte

Són quatre els principis que s’han de seguir escrupolosament perquè les vinyes de les finques de Juvé & Camps acabin materialitzant-se en singulars i exquisits vins negres, blancs, rosats i caves premium:

Ramificació orgànica i gradual; que permetrà que el cep en got (el sistema més antic i estès, amb tronc baix i d’un a sis braços en forma de canelobre) creixi en tota la seva esplendor.

Facilitar el flux de saba; allunyant els conductes de les àrees de dessecació de la planta, millorarà la salut de la vinya.

Poda de precisió; els talls petits redueixen l’àrea de fusta exposada, reduint el risc de malalties.

Fusta de respecte; deixant un tros que no interfereixi el sistema de flux de saba (fet que allargarà la vida de les vinyes).

Gràcies a minuciosos i precisos processos vitivinícoles, com la poda de respecte, els vins negres, blancs, rosats i caves premium de Juvé & Camps, seran l’expressió dels terrers més singulars de la Península a les teves celebracions úniques.